PR, đứng lai...nhớ ba` quá ne..co email nào khác không ba...tui noi goi bà vụ Target ne...