... nè mấy sis... Trà thích cái hoa Lilly này lắm mà không có khuôn... dzớt đại kiểu này cũng ra nè

1. Xếp miếng foil lại làm tư2. Xếp lại hình cái phễu


3. Dùng wax paper cắt hình chiếc lá tròn tròn như vầy


4. Ịn chiếc lá này lên rau câu dùng đầu mủi dao để rọc theo viền chiếc lá, rau câu phải mỏng để khi uốn lá không bị gãy


5. Uốn cánh hoa


6. Cho hoa vào trong cái phễu, gập phần nhọn của cái phễu xuống rồi đổ rau câu trong vào trong lòng phễu, cắt cọng nhuỵ cho vào trong luôn


Xong thì cho vào tủ lạnh cho rau câu đông lại

7. Dùng kéo để cắt bỏ cái phễu foil để lấy hoa raXong hoa rồi thì xếp lên mặt bánh theo ý mình design...


< Message edited by TraSua -- 4/28/2007 640 AM >