tui ngâm nước nóng qua đêm đó... tới chiều về làm thì tui ngâm thêm 1-2 lần nữa... lấy ra xả nước nóng lau khô là nó đi sạch bong phấn với lá mềm dễ gói á