CÁCH ĐỂ DÀNH CÁ TROUT By Jane Smith :


Cho cá vào freezer type Ziploc bag, cho nước lạnh vào cho ngập cá;

zip lại rồi đem vào freezer.

Cách này sẽ giúp cho việc tan đá rất lẹ; và cá không bị freezer burn