Quote Originally Posted by ttkh1 View Post
Mướp rắn này mà xào chung với lòng gà cháu nghĩ ngon lắm.
Món quê hương nè