Giờ ăn nhiều proteins già sẽ đỡ bị teo cơ.

Mời bếp ăn trưa ...