Ox em không thích làm patio kiếng vì ổng nói giống như ngồi trong nhà nhìn ra , không có thiên nhiên