Quote Originally Posted by Ngap_ruoi View Post
Hmm.... Nếu vậy thì chỉ nên tháo 2 con ốc phía trên rồi tụt cái ống xuống 1 chút là được rồi ... nếu cái ống bị rớt thì kéo nó lên và bắt ốc ... rồi băng nó lại ... Đâu cần phải gỡ tụi nó ra ....

Còn cái ống vuông họ chỉ ghép vào nhau thôi ... dung 1 tay cầm 1 bên đẩy xuống ... tay bên kia kéo hay đẩy lên thử ... nếu nó không bung .... thỉ làm ngược lại ... Until then ... Good Luck...

Ps... Điều cần thiết là phải coi ... cái đường ống phia trên là bao nhiêu lớn ... nếu nó là 8 inches thì ... phải mua cái adapter từ 6 inches đổi qua 8 inches ... nếu mà nó 6 inches thì ... đi mua cái ống mới 6 inches mà thay vào...
Vậy là người gắn máy quá ẩu rồi. Họ không bắt cái adapter mà cũng không dán tape luôn.