Hmm.... Năm nay cây mai ít nụ mà lá còn ra sớm .... nhưng hôm nay đã bắt đầu nở rồi ... Cây trong phòng bếp....


Cây này trong phòng khách ... và đúng phòng khách lạnh hơn cho nên nụ cũng chưa lớn và lá cũng ra chậm hơn ...


Xong rồi ... bây giờ chuẩn bị đón Tết về .... Until then ... Good Luck...