Chỉ có bên nhà bếp và Không gian sống tui mới xóa được. Mấy room kia không phải là mod