Thấy em cháu trồng Mai bác thích quá. Không phải bác khg biết trồng mà bác bị lủ sóc phá. Nó cứ đào bới tung cả góc lúc nào bác khg hay. Hể ra tưới bác thấy cáy Mai đưa gốc lên trời. Bao nhiêu lần 1 tháng làm sao nó sống chớ. Bác lấy thùng che đến khg cây lên cao thùng hết vừa khg đậy nửa. Vậy là bị nó bới gốc để chôn mấy hột nuts của nó và làm cây mai bác tiêu đời. Bac chán hết muốn trồng mai.