Quote Originally Posted by Isabella View Post
Em chỉ ăn tôm luộc, nướng, hoặc chiên chứ tôm xào hay nấu canh là ghét nhất. Tôm khô chỉ dùng nấu canh hoác xay ra làm sate cho bạn.
Hmm..... Ngoại trừ canh chua đồ biển TL.... thì phải có tôm trong canh chua.... Hahahahahahahahahaha... Mà ghét nhất là ăn tôm phải lột vỏ.... Hahahahahahahahahaha... Until then... Good Luck...