Chào cả nhà Chợt Nhớ , cám ơn Hoàng đã giúp mình gia nhập vào gia đình CN