Quote Originally Posted by Ngap_ruoi View Post
Hmm... LT gà hen .... Trong Costco đang sale 15 tì 6 con ..... Mua 2 vĩ rồi đem nướng cho 2 bên Nội và Ngoại.....

Chị Tiên quá khen rồi .... chỉ cần biết chút đỉnh ..... bỏ vào lò bật đồng hồ lên .... khi chuông kêu tí tí .... thỉ ra bật lửa lớn cho vàng da ...... Là có gà ăn rồi..... Until then ...... Good Luck...
LT thích gà hen hơn gà bự , nấu súp cũng ngọt hơn .