Hmm... Thôi tiếp tục mần chanh ..... Cắt lát.... Ếp bớt nước và bỏ hạt .....Để hơi ráo ......


Đem đi trộn đường .... 1 muối 4 đường.... để thử làm mứt.... Sẽ có người nói là bỏ quá nhiều muối .... đúng là bỏ nhiều muối để cho miếng chanh thấm chất mặn để không hư .... nhưng vì có đường sẽ làm giảm sự mặn trong chanh .... Nếu làm chanh muối thì 1 muối 3 đường... Chắc để vài ngày rồi đem đi xấy hơi khô ... sau đó trộn thêm đường và rắc tí bột xí mụi .... La hy vọng có mứt chanh ăn mùa lạnh để đỡ ho .... Hahahahahahahaha...


Và cũng không quên cắt giấy cứng làm khung bánh ....Đừng quên dán băng keo mặt trong .... để khi mình làm xong khuông thì mặt trong đã được dán rồi ... nếu quên không dán thì .... Hahahahahahaha.... thì gỡ ra dán lại ..... chứng làm sao mà dán bây giở .... Hahahahahahahaha


Và sau cùng cũng có được ..... 2 khuôngg .... ý lộn 4 khuông (mỗi thứ 2 cái).... HahahahahahahahahahaVà đúng năm nay thí nghiệm làm bánh loại khác .... Hahahahahahahaha.... Until then ... Good Luck...