Ru trong nỗi Nhớ ( thơ Họa )

Cùng anh dệt mộng đêm mơ
Tay trong tay ấm tình ơi ngạt ngào
Vần thơ gói gém dạt dào
Đường tơ giăng lối duyền cầu thắm mơ

Quạt nồng ru giấc ban sơ
Hương nồng ấm áp lả lơi là đà
Ru nhau vào bến mây ngà
Khẽ khàng nhịp khúc đậm đà tình em

Bờ môi hé, mắt nhung êm
Làn hương thoang thoảng ru mềm giấc mơ
Sợi tình đan nhớ ươm tơ
Ru trong luyến ái nhớ người ngàn năm

GTX