MỨT KHÓM DẼO by KitchenAid

Làm theo công thức đơn giãn

-- 2 trái khóm vừa chín - xắt miếng - cân khóm - cân đường (2 lbs khóm thì 1 lb đường) - cho vào ngâm 30 phút đem sên 45 phút - chắc lấy nước đường ra còn để lại ít thôi - sên đến khi cạn -- đem ra trãi lên khay qua ngày sẽ ráo bớt -
cho keo để ăn -- khóm này chua chua không ngọt như loại mua -