Results 1 to 10 of 38

Thread: Đêm Vắng Sầu BuôngThreaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Default Đêm Vắng Sầu Buông

  Sầu Đêm  Đêm nay ai bỏ giấc
  Để tôi nhặt lấy vẫn mộng dài
  Phù du sao lắm đắm say
  Vàng thơ , lá rụng cho ngây ngất buồn

  Ô hay ! mình lại cuối đường
  Lang thang ôm mảnh đoạn trường về đâu
  Tội ai hay tội cơn sầu
  Trao riêng cho những đêm thâu thế này

  Thuvang


  TV ơi đâu phải có mình TV Sầu Đêm đâu có thêm UU nửa nè chúng mình chung Sầu nha ...Sầu nầy biết nói cùng ai ...  Sầu Buông Đêm Vắng


  Đêm nay mộng mị trong
  Thấy mình đơn lẽ bơ thở dài
  Một chun rượu uống nào say
  Uống thêm chun nửa ngô ngây dạ buồn

  Sao không chung bóng chung đường
  Để cho nhung nhớ miên trường đâu
  Hỏi lòng sao mãi âu sầu
  Nổi niềm đêm vắng canh thâu chốn nầy ...

  Uyên Uyên
  Last edited by Uyên Uyên; 05-15-2012 at 05:43 PM.


Forums TOS: The owners, administrators, and moderators of this Forums will not be held liable for any objectionable messages posted on this forum, members are responsible for the liabilities of their own posts. The owners of this Forums reserve the right to remove, edit, move or close any thread or message for any reason but are not compelled to do so unless they deem it to be necessary. It is impossible or us to review all messages. If you are a company and noticed any copyrighted material, please let us know right away.© 2019 ChotNho.com. All rights reserved. / Privacy Policy / Website by: Tek Warriors

Our Sponsors: Play Classic Games | Best DWI Defense Lawyer | Best DWI Attorney Dallas County | Best of Metroplex