Xôi Thập Cẩm Hành Phi by etGấp chụp để đi... quên luôn trang tríhttp://forums.chotnho.com/showthread...=31120&page=11