The chocolate ganache:

* 8 ounces (240 grams) bittersweet chocolate, finely chopped
* 1/2 cup (125 grams) whole milk
* 1/4 cup (30 grams) heavy cream
* 4 tablespoons (2 ounces; 60 grams) unsalted butter, at room temperature

To make the ganache: Put the chocolate in a medium bowl and keep it close at hand. Bring the milk and cream to a full boil, pour it over the chocolate, wait 1 minute, then stir gently until the ganache is smooth and glossy.

Công thức từ đây: http://splendidtable.publicradio.org...rt_opera.shtml

Note :
Em làm ganache xong để vô tủ lạnh cho nó hơi đặc lại tí rồi dùng steak knife vít từng tí trét lên.
Mới đầu em định làm cho nó smooth nhưng hỏng thành, nhìn lại thấy mình dùng cái đầu dao trét trét ịn ịn mà thấy giống vỏ cây quá nên làm luôn như vậy, tiện tay nắn thêm mấy cái rễ cây như chị thấy đó . Bánh em làm very chocolate-y.
Năm nay nếu có thời gian em sẽ làm lại với nhân là buttercream hơa.c chocolate mousse thay vì strawberry mousse. Thêm mấy hình chị coi nè: