Tiếp nhân Bánh Thung Thu cho điều By trami97


để làm nhân cho bánhTT khuôn 200gram , TM hay làm như vầy cho nhân đều và trứng ngay chính giữa
đây là chén nướng bánh flan , 1 bộ có 6 chénbỏ tấm nylon vô cho dễ lấy ra và dễ vo trònđể nhân vô 1/2 nữa và trứng muối để chính giữabỏ nhân vô. ấn xuống nhè nhè , đừng ấn mạnh quá sợ bể trứng , lấy ra , sửa cho tròn 1 chútbánh thập cẩm