cái thread này rất là hữu dụng, đề nghị Mod sticky cái thread này