Cách rạch bánh mì ổ baguette by NgápRuồi

Hmm... coi hình nè.... thì dễ cắt hơn.... Cắt theo đường đen... chứ không phải cắt theo.... đường đỏ... Until then... Good Luck...

Hình này chôm trên nét... đem về vẽ đường cắt


Hình này.... tự vẽ.... coi cho biết....


--------------
http://forums.chotnho.com/showthread.php?t=33213&page=6