CÁCH GỞ TRỨNG MAU by KitchenAid


trứng luộc chín 10 phút - tắt lửa đậy nắp để đó thêm 10 phút nữa hay cho đến khi nguội cũng ok nếu không cần làm gấp - đem ra dùng thìa gỏ nát vỏ rồi ngâm lại trong nước - nước sẽ len vào khẻ vỏ và làm vỏ tróc ra dể dàng - hay là để dưới dòng nước cũng sẽ tróc ra dể.