Bông Hồng làm bằng Khoai Tây By Isabelle
http://forums.chotnho.com/showthread.php?t=28441