Bánh hỏi by Happy Mom

1 gói bánh hỏi BìnhTây khôngâm bánh hỏi trong nuớc nóng chừng 5-10 phút , đổ ra rổ cho ráo nước , rắc bột năng lên trộn đều , rồi trải mỏng ra trong xửng , đem hấp khoang 5 phút mổi xửng.