ORIGINAL: Dee

SP:

cám ơn sis

món gân bò hầm lẹ lắm, 20 phút là mềm tới đủ ăn, đừng hầm lâu nó nhũn ra nhe

à, trong khi hầm, cho tí muối, củ hành, tí rượu, và tí tiêu thì gân thơm ngon lắm
Hôm bữa em nấu BBH theo receipe của chị mà đâu có biết là khi hầm gân bò bỏ mấy thứ này vô. Em hầm xong OX em hỏi sao nó lạt nhác vậy em nói chắc quên bỏ muối.

Socola:

heheheh... trong recipe của chị đâu có gân bò em

chị mới làm xong một recipe khác, có gân bò, nhưng chị chưa post

bữa hôm có người ăn 2 tô lớn

tháng Năm, em qua chị chơi không? xong coi chị nấu

Receipe của chị thì không có gân bò, em muốn chế thêm vô để có gân bò nhai dai dai đó mà.
tháng 5 chị có dụ gì? tiệc nữa hả... chị xướng nhe, mở tiệc wài

Dee, thanks cho cái tip đó nhen, mình có cooking wine
mờ Dee hầm có cắt ra trước vừa miệng hay hầm gân nguyên cái?

SP:

hầm nguyên cái đó, khi xắt ra nó mới thơm

cònxắt trước là ra hết mùi thơm của gân rồi

à, nấu cho pressure lên 20 phút, xong tắt lửa để đó đến lúc pressure xẹp xuống là đem gân ra xả lại

Chi. Dee, nếu hầm gân để làm bò viên thì hầm cỡ bao lâu chị?

cgdl:

cũng 20 phút thôi em, nhưng rửa xong đem bỏ tủ lạnh cho lạnh thì sẽ dễ xắt hơn (nó không mềm và slippery như lúc mới nấu ra)

Wow, cái nồi này có nhiều công dụng quá héng, chắc em mua thêm 1 cái nữa để hầm mấy món cứng.

Cái nhỏ để nấu thức ăn cho con gái cưng

ORIGINAL: QTulip

Wow, cái nồi này có nhiều công dụng quá héng, chắc em mua thêm 1 cái nữa để hầm mấy món cứng.

Cái nhỏ để nấu thức ăn cho con gái cưng

COOKING UNDER HIGH PRESSURE = lower temeprature = lower energy + shorter time.

Try not to use the flimsy stainless steel: it may warp = leaks;

use thick allunimum pots; look for sale.


The much larger pressure cooker is the best CANNER POT! sterilize the jars + products for much shorter time.


Dee, Jane& mí chị em,
cái nồi pressure mờ mí người đang dùng là hiệu gì? có biết loại nào dầy tốt như Jane nói hong?

tại có khi thấy JC Penney sale cái nồi của Phillip gì đó mờ hỏng chắc nó tốt

ORIGINAL: Sực fan`

Dee, Jane& mí chị em,
cái nồi pressure mờ mí người đang dùng là hiệu gì? có biết loại nào dầy tốt như Jane nói hong?

tại có khi thấy JC Penney sale cái nồi của Phillip gì đó mờ hỏng chắc nó tốt

Try the ALUMINUM Presto; around $30 or less. It would be a 6 quart capacity. Discount stores such as Target, Walmart carry it.

Then later, buy a bigger one for other uses.


(since it must be hermatically sealled; a rubber gasket can cost as much as 1/2 of the unit you buy;

stainless steel products, if not well made, will warp = leaking pressure and steam = a mess!)