Ghẹo cô hàng chiếu [/align]

Nguyễn Trãi
[/align][/align]

Ả ở đâu mà bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn
Xuân thu phỏng độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa, được mấy con ?[/align]
Thơ đối đáp hoạ nguyên vận của Nguyễn Thị Lộ:

[blockquote]

Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon
Can chi ông hỏi hết hay còn ?
Xuân thu phỏng độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có, có chi con![/blockquote]