Đường Thi
[align=left]Tuyển tập Đường thi[/align][align=left]Lý Bạch[/align][align=left]Bả tửu vấn nguyệt [/align][align=left]Bạch Đầu Ngâm [/align][align=left]Cung Trung Hành [/align][align=left]Ô Dạ Đề[/align][align=left]Song Yến Ly [/align][align=left]Thanh Bình Điệu [/align][align=left]Tĩnh Dạ Tứ [/align][align=left]Trường Tương Tư [/align][align=left]Vương Chiêu Quân
Đổ Phủ[/align][align=left]Ai giang đầu[/align][align=left]Đỗ Phủ Nhớ Lý Bạch[/align][align=left]Động phòng[/align][align=left]Nguyệt Dạ[/align][align=left]Nhật Mộ

Cổ Thi Việt Nam

Bà Huyện Thanh Quan[/align][align=left]Cảnh chiều hôm[/align][align=left]Chiều hôm nhớ nhà[/align][align=left]Chùa Trấn Bắc[/align][align=left]Đền Trấn Võ[/align][align=left]Qua Đèo Ngang [/align][align=left]Thăng Long hoài cổ[/align][align=left]Cao Bá Quát[/align][align=left]Đời người thấm thoắt [/align][align=left]Sắp đến quê nhà[/align][align=left]Tài tử giai nhân[/align][align=left]Uống rượu tiêu sầu
Công Chúa Ngọc Hân[/align][align=left]Ai Tư Vãn [/align][align=left]Hồ Xuân Hương [/align][align=left]Cảnh Làm Lẻ[/align][align=left]Chợ Trời [/align][align=left]Ðề Tranh Tố Nữ[/align][align=left]Đêm thu nhớ Mai Sơn Phủ[/align][align=left]Đèo Ba Dội[/align][align=left]Thiếu Nữ Ngủ Ngày[/align][align=left]Tự Thán
Lê Thánh Tông[/align][align=left]Đại Hạn Gặp Mưa [/align][align=left]Hoa sen non[/align][align=left]Vịnh cảnh mùa xuân[/align][align=left]Vịnh cảnh mùa hè[/align][align=left]Vịnh cảnh mùa thu[/align][align=left]Vịnh cảnh mùa đông
Phan Bội Châu[/align][align=left]An Mai Quân[/align][align=left]Lòng Nhân Ái[/align][align=left]Lòng Thị Phi[/align][align=left]Quyền Lợi[/align][align=left]Tuyệt Mênh Thi Tam Thủ [/align][align=left][align=left]Nguyễn Bỉnh Khiêm[/align][align=left]Thú Nhàn[/align][/align][align=left]Nguyễn Công Trứ[/align][align=left]Cách Ở Đời [/align][align=left]Chữ Tình [/align][align=left]Nguyễn Du[/align][align=left]Tự Thán[/align][align=left]Nguyễn Gia Thiều[/align][align=left]Cung oán ngâm khúc[/align][align=left]Nguyễn Trãi[/align][align=left]Bình Ngô đại cáo[/align][align=left]Ghẹo cô hàng chiếu [/align][align=left]Nguyễn Khuyến
Di Chúc[/align][align=left]Thơ khuyết danh[/align][align=left]Bích Câu Kỳ Ngộ[/align]