Những truyện ngắn mà Jane Smith viết đều chưa đến hồi kết thúc;

mong các độc giã đón đọc phần kế tiếp.

Cám ơn,


WHEN?

Whenever I can write it!