PDA

View Full Version : Thơ hờn - Bach_Y_Nhananhcakho
09-15-2007, 05:33 PM
Thơ hờn
Bach_Y_Nhan

Thơ giận muội rồi có biết chưa
Thơ bỏ đi rồi gọi không thưa
Thơ trách móc người nay hất hủi
Thơ trốn mất tiêu, thế cho vừa

Thơ thẩn lang thang đường phố rộng
Trống vắng trong hồn, những hư không
Thơ buồn than khóc đời bạc hãnh
Chung thủy nào đâu thấy trong lòng

Thơ buồn đi dạo khắp nơi nơi
Chán ngán tình người, Thơ nghỉ chơi
Thôi thì sẵn dịp, đi rong nhé
Để người ngơ ngẩn, đứng bên đời

Bach_y_Nhan
04-09-2008, 02:50 AM
Bạn này hay nhỉ, chôm thơ của tui, chẳng đề nguồn, tác giả gì hết, cứ làm như là của mình... thiệt hết nói nổi [:@]

Bài thơ này tui đối đáp với bạn bè ở Nhạn Môn Quan đây:

http://i32.photobucket.com/albums/d12/aspdotnet/thohon.jpg