PDA

View Full Version : Vô tình..nicky_t2
09-06-2007, 10:42 AM
Vô tình em đến bên anh
Vô tình em cũng bất ngờ ra đi! ! !
Vô tình tôi đã khắc ghi
Vô tình tôi cũng ước gì mình quên...[&o]