PDA

View Full Version : Tuyển tập Đường thinhinhi
04-26-2006, 03:01 PM
乌夜啼
李白

黄云城边乌欲栖
归飞哑哑枝上啼
机中织锦秦川女
碧纱如烟隔窗语
停梭怅然忆远人
独宿孤房泪如雨


Ô dạ đề
Nguyên tác: Lý Bạch

Hoàng vân thành biên ô dục thê
Qui phi á á chi thượng đề
Cơ trung chức cẩm Tần Xuyên nữ
Bích sa như yên cách song ngữ
Đình thoa trướng nhiên tư viễn nhân
Độc túc cô phòng lệ như vũ

-----Dịch Nghĩa-------

Đám mây vàng bên thành, quạ muốn đậu
Bay về rền rĩ trên cành cây
Cô gái Tần Xuyên dệt gấm bên khung cửi
Vải biếc như làn khói ngoài song cửa, cùng với tiếng nói.
Dừng thoi, thẫn thờ nhớ người đi xa
Trong phòng không một mình, lệ như mưa

-----Bản dịch thơ củaTản Đà ----

Quạ kêu đêm

Mây vàng chiếc quạ bên thành
Nó bay tìm ngủ trên cành nó kêu
Tần Xuyên cô gái buồng thêu
Song sa khói toả như khêu chuyện ngoài
Dừng thoi buồn bã nhớ ai
Phòng không gối chiếc giọt dài tuôn rơi

nhinhi
04-26-2006, 07:14 PM
楓橋夜泊
張繼

月落烏啼霜滿天
江楓漁火對愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘聲到客船

Phong Kiều Dạ Bạc
Nguyên tác: Trương Kế

Nguyệt lạc Ô Đề sương mãn thiên
Giang phong, ngư hoả đối Sầu Miên
Cô Tô thành ngoại Hàn-San Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền


----Dịch Nghĩa ----

Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời
Hàng cây phong nơi bến sông, đối diện với ngọn đèn trong thuyền là giấc ngủ sầu muộn
Ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn San
Tiếng chuông chùa lúc nửa đêm vẳng đến con thuyền


----Bản dịch của Tản Đà ----

Trăng tà tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San


----Bản dịch của Ngô Tất Tố ----

Quạ kêu, sương tỏa trăng lui
Đèn chài vây bến đối người nằm khô
Chùa đâu trên núi Cô-Tô
Tiếng chuông đưa đến bến đò canh khuya

----Bản dịch của Trần Trọng San ----

Quạ kêu, trăng lẩn sương trời
Buồn hiu giấc ngủ lửa chài bến phong
Đêm Cô-Tô vẳng tiếng chuông
Chùa Hàn-Sơn đến thuyền sông Phong-Kiều

nhinhi
05-01-2006, 04:42 PM
静夜思
[/b]李白

床前明月光
疑是地上霜
举头望明月
低头思故乡

Tĩnh dạ tứ
Nguyên tác: Lý Bạch

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

--- Dịch nghĩa ---

Đầu giường, ánh trăng rọi sáng
Tưởng là sương trên mặt đất
Ngẩng đầu ngắm trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê cũ


--- Bản dịch của Tương Như ---

Cảm nghĩ đêm yên tĩnh

Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

--- Bản dịch của Trần Trọng San ---

Trước giường ngắm ánh trăng sa
Trắng phơi mặt đất, ngỡ là ánh sương
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng
Cúi đầu lại nhớ xóm làng ngày xưa

nhinhi
05-01-2006, 04:48 PM
節 婦 吟
張籍

君知妾有夫
贈妾雙明珠
感君纏綿意
繫在紅羅襦
妾家高樓連苑起
良人執戢明光裡
知君用心如日月
事夫誓擬同生死
還君明珠雙淚垂
恨不相逢未嫁時Tiết phụ ngâm
Nguyên tác: Trương Tịch

Quân tri thiếp hữu phu
Tặng thiếp song minh châu
Cảm quân triền miên ý
Hệ tại hồng la nhu
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt
Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử
Hoàn quân minh châu song lệ thùy
Hận bất tương phùng vị giá thì----- Dịch nghĩa -----

Chàng biết thiếp đã có chồng
Tặng thiếp đôi hạt minh châu
Cảm động trước tình quyến luyến của chàng
Thiếp buộc vào trong áo lụa hồng
Nhà thiếp có lầu cao cạnh bên vườn ngự uyển
Chồng thiếp là người chấp kích túc trực trong điện Minh Quang*
Vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng
Nhưng đối với chồng thiếp đã thề cùng sống chết
Trả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng lệ chảy
Hận rằng không thể gặp nhau lúc thiếp chưa chồng

(*) Minh Quang: một điện trong hoàng cung triều Hán


---- Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố ----

Tiết phụ ngâm

Chàng hay em có chồng rồi
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành
Vấn vương những mối cảm tình
Em đeo trong áo lót mình màu sen
Nhà em vườn ngự kề bên
Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang
Như gương, vâng biết lòng chàng
Thờ chồng, quyết chẳng phụ phàng thề xưa
Trả ngọc chàng, lệ như mưa
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng


---- Bản dịch thơ của Trần Trọng San ----

Tiết phụ ngâm

Thiếp có chồng, chàng đà hay biết
Đôi minh châu tha thiết còn trao
Nghĩ tình vương vấn khít khao
Ngọc này thiếp buộc áo đào thắm tươi
Nhà thiếp ở lầu ngoài ngự uyển
Chồng thiếp làm lính điện Minh Quang
Biết chàng lòng sáng như trăng
Thờ chồng, thiếp nguyện đá vàng thuỷ chung
Trả minh châu, lệ đôi dòng
Hận không lúc thiếp chưa chồng, gặp nhau

nhinhi
06-01-2006, 02:08 PM
[/b]
涼州詞[/b][/b]
王翰

葡萄美酒夜光杯
欲飲琵琶馬上催
醉臥沙場君莫笑
古來征戰幾人回


Lương Châu từ
Nguyên tác: Vương Hàn

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

--- Dịch nghĩa ---

Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly
Muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã giục lên ngựa
Say khướt nằm ở sa trường, anh chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.

--- Bản dịch của Trần Quan Trân ---

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly
Toan nhắp tỳ bà đã giục đi
Say khướt sa trường anh chớ mỉa
Xưa nay chinh chiến mấy ai về.


--- Bản dịch của Trần Trọng San ---

Rượu bồ - đào, chén dạ quang
Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi
Sa trường say ngủ ai cười
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu

nhinhi
06-01-2006, 02:34 PM
遊子吟
孟郊

慈母手中線
遊子身上衣
臨行密密縫
意恐遲遲歸
誰言寸草心
報得三春輝

Du tử ngâm
Nguyên tác: Mạnh Giao

Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thùy ngôn thốn thảo tâm
Báo đắc tam xuân huy

--- Dịch nghĩa ---

Sợi chỉ trong tay mẹ hiền nay đang ở trên áo người đi xa.
Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng, có ý sợ con chậm trễ trở về.
Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba tháng xuân?--- Bản dịch của Khương Hữu Dụng ---

Khúc ngâm của người đi xa

Sợi chỉ trong tay mẹ
Tấm áo trên mình con
Kịp đi khâu nhặt mũi
Sợ về còn chậm chân
Ai bảo lòng tấc cỏ
Báo được ánh ba xuân?


--- Bản dịch của Trần Trọng San ---

Mẹ hiền sợi chỉ cầm tay
Khâu lên tấm áo trước ngày con đi
Đường kim khắng khít chinh y
Sợ con chậm trễ không về lại ngay
Ai rằng tấc cỏ lòng này
Mà đền đáp nổi ánh trời ba xuân ?