PDA

View Full Version : Vẩn vơnicky_t2
08-25-2007, 08:27 AM
Ngày nào ngồi gốc cây đa
Lá rơi thầm ước giá là Diêu bông
Em như hạt cốm hương đồng
Giận câu ai chế vợ chồng ... mà vui

Duyên trời ai rẽ làm đôi
Gốc cây đa bỗng chỗ ngồi bỏ không
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Lá rơi thầm trách tấc lòng bạc phai

Bây giờ em ở nhà ai ?
Vẩn vơ anh cứ nhớ hoài cây đa !

Happy Mom
09-02-2007, 10:33 PM
ORIGINAL: nicky_t2

Bây giờ em ở nhà ai ?
Vẩn vơ anh cứ nhớ hoài cây đa !


Bây giờ em ở rất xa
vẩnvơ anh nhớ cây đa làm gi?
thương đa anh nói lời chi :eek:
Cây đa còn đó nhớ thì đi thăm