PDA

View Full Version : Em Còn Chờ Anhbupbe_pl
08-01-2007, 02:33 PM
Ngày dài rồi tắt anh thì không
Em đã đợi anh đến bạc lòng
Những sáng mùa thu chim gọi bạn
Những chiều nắng quái dọi tim gan
Nhớ anh mắt buồn như dòng chẩy
Em vẫn ngồi đây mơ hồ tưởng
Rượu tình chưa uống đã say say
Tim em anh giữ từ độ ấy
Khi chiều tắt nắng ngực nổi đau
chủ nhật buồn