PDA

View Full Version : Bài thơ tuổi nhỏ - Tho Tinh Xuan Dieuanhcakho
07-31-2007, 08:46 PM
Giơ tay muốn ôm cả trái đất
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực,
Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vực.
Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!
Xuan Dieu