PDA

View Full Version : Nụ Hôn Cuối..map_u2006lbs
07-11-2007, 03:05 AM
Nụ hôn nào đưa ta vào dzĩ vãng
thấm mặn nồng lưu luyến dấu ái ân
đông năm ấy lặng nhìn ai rẽ bước
góc giáo đường khe khẽ ...khóc đau thương!

Nụ hôn ấy...giờ đông về phủ kín
giá lạnh lùng băng tuyết trắng môi hôn
tim buốt giá hồn vẫy vùng...hơi ấm!??
biết đọan tình ...ly biệt có chung đôi??


đêm nay gió buốt luồn khung cửa vắng
vết mực nhòa nhật ký viết nhanh nhanh
bao ký ức nỗi niềm ...nay chôn dấu
khép nụ hồng...môi đượm thắm nét iêu xưa!