PDA

View Full Version : Bạc Phơ Mái Tóc - Thơ Vi Khuêsoctim
05-20-2007, 05:38 PM
Bạc Phơ Mái Tóc

một đời không đã nói ra
đắng cay cũng chịu xót xa cũng đành

tâm hồn bát ngát mây xanh
bạc phơ mái tóc xây thành núi cao

tình thương sông biển dạt dào
lời ru sữa Mẹ ngọt ngào thân con

nụ cười của Mẹ bao dong
cho con xin nửa tấm lòng Mẹ thôi

con về treo tấm gương soi
này gương của Mẹ tuyệt vời phương Đông

Trích trong Cát Vàng
thơ Vi Khuê