PDA

View Full Version : Tự ThánHappy Mom
03-10-2007, 01:50 AM
Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy
Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn
Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri
Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng
Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi
Đoạn bồng nhất phiền tây phong cấp
Tất cánh phiêu linh hà xứ quy

Nguyễn Du

Happy Mom
03-10-2007, 01:51 AM
Tự Thán IIThông minh xuyên tạc tổn thiên chân
Bản vô năng tự năng tăng mệmh
Hà sự kiền khôn thác đố nhân
Thư kiếm vô thành sinh kế xúc
Xuân thu đại tự bạch đầu tân
Hà năng lạc phát quy lâm khứ
Ngoạ thính tùng phong hưởng bán vân


Nguyễn Du