PDA

View Full Version : chi. AK and Adminnnnnnnnnnnnred bean
04-14-2006, 12:51 AM
o*i do^ dda^y cu' bo^` tui di' coi.. sao tui nhâ.n dduo*.c PM cu?A chi. AK muh go*?i al. ihogn dduO*.c.. tui mu'n PM cho nguo*`i kha'c cu~ng hong dduo*.c lun

cehck la.i ca'i profile cu?A tui giú`m ddi admin

sao hum any dda'nh tie^'ng Vie^.t hogn dduo*.c da.??

tennismom
04-14-2006, 01:13 AM
Đậu đỏ : bà click vô VIQR+ đó sẽ đánh được tiếng Việt mà

KitchenAid
04-14-2006, 01:56 AM
wow, tui cù là cù lần lắm...ba vụ này hổng biết sữa...biết xài thôi...gọi Mod đi...
nè mod, sao tui hổng nhận được meo nè...heo...heo...heo....

Happy Mom
04-14-2006, 02:22 AM
Ngo^. vo^ VIQR+ ne` dda^u du`ng dduo.c tie^'ng vie^.t ? tu*'c qua' ddi

KitchenAid
04-14-2006, 12:20 PM
tức chổ nào bôi dầu cù là vô chổ đó...hihi.
như bà nói vậy là cái reply screen của bà không có cái line: mViễtRTE: 0 Tắt 0 BDCN 0 VIQN+ 0 Telex 0 VNI 0 mViet
ngay bên trên cái line Add signature, và OK (for sending reply)