PDA

View Full Version : Thu SeattleHappy Mom
11-17-2006, 07:54 PM
Nắng thu rực rở bên song,
lá vàng rơi phủsao lòng tiếc thương
Lá rơi từng chiếc bên đuờng
Nắng thu ngắn ngủi như sương trên cành

Happy Mom
11-17-2006, 07:56 PM
Thu sang nắng ấm thẹn thùn
lá rơi từng chiếc , mưa phùng rơi rơi
Nắng thu chợt tắt bên đồi
Lá vàng rơi rụng từng hồi gió đưa

Happy Mom
11-01-2007, 02:01 PM
Trời Tây Bắc hôm nay lạnh giá
lá xa cành từng chiếc rơi rơi
àthì ra Thu đã đến rồi
Chiều thu lá rụng cảnh đồithông