PDA

View Full Version : Cây cỏ ngọt (Stevia)bi3407
05-29-2013, 07:15 AM
Bi tìm mua cây cỏ ngọt (stevia). Ai có thì làm ơn bán cho Bi. Thank you nhiều.

AnhMienNam
06-02-2013, 01:11 AM
Cây cỏ ngọt có bán trong walmart, Lowe or Home Depot. Nurseries should have it too.

yellowjacket
06-03-2013, 09:02 AM
Yellow còn 1 số hột stevia, nếu Bi cần mình gởi tặng.

bi3407
05-17-2016, 10:53 AM
cam on yellow, Bi now can kim that tai. yellow co cho Bi xin