PDA

View Full Version : La TrauDon
02-28-2013, 05:30 AM
Only one in thousands...

Isabella
03-06-2013, 03:19 PM
Sao giống lá lốt quá!

huechi
03-31-2013, 09:02 AM
Đúng là lá lốt và lá trầu không trông giống nhau vì chúng cùng một họ chị Isa ạ. Tên khoa học của trầu không là piper betle, còn lá lốt là piper lolot. Chúng là hai loài trong cùng một họ với cây hồ tiêu.

trami97
03-31-2013, 06:22 PM
dây trầu này Houston có bán , họ nói là trầu ấn độ vì là xanh đậm chứ không vàng như trầu VN