PDA

View Full Version : Qua Đèo Ngangtennismom
05-25-2006, 01:20 AM
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà.
Cỏ cây chen đá là chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú.
Lác đác ven sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc.
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời non nước.
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan.