PDA

View Full Version : Hi everybody!!!Hân Hân
05-22-2006, 08:28 PM
Xin chào tất cả các ACE:):D HH rất hân hạnh được quen với tất cả các bạn trong đây và mong các bạn chỉ giáo

TT_00
05-22-2006, 08:42 PM
Hello HH [sm=751372ye.gif]

MR.MOM
05-22-2006, 08:45 PM
Hello Hân Hân,

Welcome to Chotnho !! Hang around and have fun!

Hân Hân
05-23-2006, 01:32 AM
[sm=751372ye.gif] TT_00 & MR. MOM

KitchenAid
05-23-2006, 03:08 AM
hello Hân...welcome to xóm mới...:D
cool link...sẽ vào đọc chuyện ma...wow,

tennismom
05-23-2006, 09:58 AM
Hân Hân : welcome to xóm nhà mới http://vietfunforums.com/upfiles/smiley/751372ye.gif. thanks for the link nhưng TM sẽ không dám vô đâu http://vietfunforums.com/upfiles/smiley/bigsad9as.gifsợ ma lắm.

ThiHen
05-23-2006, 10:45 AM
Han http://vietfunforums.com/upfiles/smiley/battay5wh.gifHan

Hân Hân
05-23-2006, 06:03 PM
Hi sis KA, TM & TH, thanks for all your warm welcomes