PDA

View Full Version : Ngậm ngùitennismom
05-21-2006, 03:46 PM
[/size]Ngậm ngùi[/size]
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vường hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy từa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...[/size][/font]


[font="times new roman"][size=3]Huy Cận

Jane Smith
05-21-2006, 04:31 PM
Dụ dỗ! Dụ dỗ!

"Tay anh em hãy tựa đầu,


Cho anh nghe nặng hai trái sầu rụng rơi ! "

she folds her legs and he proceeds to her boobs!

Boy! talking of Viet's R and X rated poems!

hahahahahahahaha
ORIGINAL: tennismom


Ngậm ngùi
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vường hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy từa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...


Huy Cận

tennismom
05-21-2006, 05:57 PM
Cái này là đâu óc Jane tội lỗi, tội lỗi [8D][8D][8D]