PDA

View Full Version : Vườn ThơHappy Mom
05-20-2006, 02:06 AM
Thẩn thờ thơ thẩn dạo vườn thơ
Thi hửu nơi đâu? lặng như tờ :eek:
giây phút im liềm lòng chợt nhớ
ngày vui náo nhiệt học làm thơ

Nầy hởi thi hửu khắp nơi nơi
xin mời lưu bút vần thơ mới
lời thơ ngào ngạt ngút hương tình
Ý thơ chang chứa nụ cười xinh :D

Happy Mom
02-27-2007, 04:28 AM
Thơ là hạnh phúc niềm vui
thơ là tri kỹ âp yêu trong lòng
thơ mang huơng sắc màu hồng
muợn thơ bài tỏ nỗi lòng yêu thơ

Happy Mom
02-15-2008, 02:05 AM
thefall đã đến vườn thơ
ngày ngày mang đến vần thơ đầy vườn
bàn tay tài sắc thu nương
vườn thơ đã có cô nương đa tài

Cảm ơn muội đã sắp bài
vườn thơ ngăn nắp từng bài thơ hay
thi thơ gặp muội thật may
kho tàng tích lũy vạn bài cổ thi