PDA

View Full Version : Hello nhà bếp



LittleTiger
09-06-2006, 04:33 PM
:)Mấy sis có welcome người mới đến hông dị???

MR.MOM
09-06-2006, 04:42 PM
Tôi không phải sis nhưng cũng welcome Little Tiger to Chotnho! Have fun...

Xa Xi
09-06-2006, 04:43 PM
cop con ,

Welcom...welcom khi nào thành cọp cái thì mới sợ hiihhi j/k :D

ThiHen
09-06-2006, 04:46 PM
Trùi ui hôm bữa dể H réo LittleTiger vào bếp chơi quá trời luôn

Welcome sis

Jane Smith
09-06-2006, 04:50 PM
ORIGINAL: MR.MOM

Tôi không phải sis.....



"Về cái vấn đề này, phãi thấy, hay phãi sờ thì mới biết chắc được."

Cháu của Khỗng Khu Tử,

JS

Jane Smith
09-06-2006, 04:51 PM
ORIGINAL: LittleTiger

:)Mấy sis có welcome người mới đến hông dị???


Welcome, LittleTiger!

remember me?

have fun, PLEASE!

cutegirls
09-06-2006, 04:54 PM
Jane đại diện Jane ra rờ gì gì đó xác nhận chú Mom hỏng phải sis á

welcome cọp con :Dcó thắc mắc gì hỏi thỏai mái nha:D

LittleTiger
09-06-2006, 04:55 PM
Thanks Mr.Mom, XX & ThiHen, JaneSmith, Cutegerls. Cop hong type tieng viet duoc, khong biet tai sao. Sorry Hen nhen, tai lau lau cop moi vo chac tai hom do' khong thay duoc Hen goi a'.

Jane, thanks for everything ;)

MR.MOM
09-06-2006, 04:56 PM
Jane,
Có Bà Xã làm chứng. Bả đã thấy và đã sờ. Hahahahaha

BX MR.MOM

Jane Smith
09-06-2006, 04:59 PM
ORIGINAL: LittleTiger


Thanks Mr.Mom, XX & ThiHen, JaneSmith, Cutegerls. Cop hong type tieng viet duoc, khong biet tai sao. Sorry Hen nhen, tai lau lau cop moi vo chac tai hom do' khong thay duoc Hen goi a'.

Jane, thanks for everything ;)


LittleTiger:

at the bottom of the window you are typing your post/reply, you will see:

mViệt14RTE (http://www.mviet.org/): Tắt BDCN VIQR+ Telex VNI mViet

please click on VIQR+ for your Vietnamese language.

KitchenAid
09-06-2006, 06:17 PM
CọpCon...hihi...Cọp chị welcome cọp em nhen...:Dchị họ Hà tên Đông đó (KimHổ Hà Nương)...hahhahhaha

Nghe_Ngo
09-06-2006, 07:38 PM
Hello Little Tiger;)...giận đừng cắn nha sis :)

Tam N
09-06-2006, 07:42 PM
welcome cọp út
I'm cọp kế :D

bachsfuge
09-06-2006, 11:26 PM
ahahahha bây giờ có cọp vô đây trị mấy " mẹ ' rùi;)hahahahahahaha welcome sis