PDA

View Full Version : hello helloNewKidOnTheBlock
09-05-2006, 07:49 PM
có ai còn o đây ko? mưa buồn quá nên ngủ qua trời :-)

thelovevibes
09-05-2006, 08:15 PM
trời mưA thì ngũ ngon à,,,,bên nầy TLV mong mà ko thành nè new mother and baby ơi.

Jane Smith
09-05-2006, 08:40 PM
ORIGINAL: NewKidOnTheBlock

có ai còn o đây ko? mưa buồn quá nên ngủ qua trời :-)


Just got back from the afternoon round;

all of our patients are doing very well.

Are you "buồn" or "buồn ngũ"?