PDA

View Full Version : my workplaceBusyMom
09-05-2006, 06:07 PM
hahahah.. mi' hired 1 con ghe. dziet nam.... cha('c ddi la`m we^n wa'....ahahhahah...............

JS.. stay out if this....:D:D

AnhTS
09-05-2006, 06:13 PM
ORIGINAL: BusyMom

hahahah.. mi' hired 1 con ghe. dziet nam.... cha('c ddi la`m we^n wa'....ahahhahah...............

JS.. stay out if this....:D:D


We^n gì em??? Sú chiêng or sì líp????? hahahahaha

Tam N
09-05-2006, 06:14 PM
we^n 2 thứ đó ats mừng

AnhTS
09-05-2006, 06:17 PM
ORIGINAL: Tam N

we^n 2 thứ đó ats mừng


Em................thong manh xiệt , bít hít à , hahahahahaha

Tie^?u Tie^n
09-05-2006, 06:23 PM
we^n gài nút hay we^n phẹt mua tia mà chị cười wa' xá dị?:D

YeuFood
09-05-2006, 06:27 PM
BZM, dậy làm có ghẹ đễ hang out and tâm sự rùi coi bộ vui à nhe:)

BusyMom
09-05-2006, 06:27 PM
ahahahhahaha..... la`m wen mi' thi'm o*i...................... hahahahahah

how about we^n ca? ba....................

Tam N
09-05-2006, 06:39 PM
0 hiểu ý cô nàng :D
mở thêm chút đi

bachsfuge
09-05-2006, 11:39 PM
no'i gì.. hỏng hiểu.. quen bận bra huh? có thề 1st day.. nervous chắc.. cũng như sáng nay.. i had one 2 different color socks;)haahhahaha

Xa Xi
09-06-2006, 01:30 AM
Bach :D:D:D


ORIGINAL: bachsfugeno'i gì.. hỏng hiểu.. quen bận bra huh? có thề 1st day.. nervous chắc.. cũng như sáng nay.. i had one 2 different color socks;)haahhahaha